W polskiej tradycji okres Bożego Narodzenia trwający od 27 grudnia do 6 stycznia jest czasem, kiedy różne grupy społeczne spotykają się na tzw. spotkaniach opłatkowych. Jest to tradycja typowo polska.

28 grudnia w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbyło się spotkanie opłatkowe władz samorządowych miasta  i powiatu z przedstawicielami zakładów pracy, spółek komunalnych, instytucji pozarządowych oraz zaproszonymi gośćmi.

W atmosferę świąteczną spotkania wprowadził obecnych występ zespołu Studia Wokalnego „Sukces”  oraz uczennic Zespołu Szkół, a także  obecność przedstawicieli kętrzyńskiego duchowieństwa (wszystkich wyznań). Wspólna modlitwa połączona z pobłogosławieniem opłatka i wzajemne składanie sobie życzeń dopełniło iście świątecznego, niemal  rodzinnego ciepła .

Były też życzenia od burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki oraz starosty Michała Kochanowskiego. Obaj włodarze wyrazili pogląd, że  przed samorządami stoją duże wyzwania, a wspólne spotkanie opłatkowe świadczy o tym, że dotychczasowe podziały i swary przy okazji łamania się opłatkiem odejdą w przeszłość.

fj