Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Kętrzyńskiego i Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego.

Stronę polską reprezentował Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Kętrzyńskiego płk SG Robert Inglot, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Delegacji rosyjskiej przewodniczył gen. mjr Nikołaj Jewgieniewicz Panczenko.

Podczas spotkania podsumowano działalność i współpracę na wspólnym odcinku granicy państwowej w 2018 r. m.in. w zakresie ochrony, a także funkcjonowania przejść granicznych. Ponadto uzgodniono kierunki działania na przyszły rok.

st.sierż. SG Anna Matejuk-Ficek