15 stycznia 2019 roku minęła 101. rocznica śmierci patrona miasta Kętrzyn. Rocznica ta była też odpowiednim momentem do podsumowania i zakończenia obchodów  Roku Wojciecha Kętrzyńskiego rozpoczętych w styczniu 2018 roku.

Uroczystość zakończenia Roku Wojciecha Kętrzyńskiego rozpoczęła się od wspomnienia Patrona Miasta  w związku ze 101. rocznicą jego śmierci oraz złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Dalsza część  uroczystości odbyła się do budynku ratusza. Jednak przed oficjalnym podsumowaniem  uczczono  minutą ciszy śmierć tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza.

Podsumowania obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego w naszym mieście dokonał Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Witold Gagacki.

– Rok Wojciecha Kętrzyńskiego był wyjątkowym okresem, czego każdy z mieszkańców doświadczył uczestnicząc w szeregu  przedsięwzięciach. Przez cały rok wszyscy poznawaliśmy naszego patrona. Wszyscy też wiemy czym była dla Wojciecha Kętrzyńskiego Ojczyzna i Mazury poświęcając całe swoje życie na pracę, która przywróciła Mazury Polsce a Polskę Mazurom. Jestem dumny z tego, że mieszkam w mieście, którego patronem jest właśnie Wojciech Kętrzyński. Jestem też dumny z tych wszystkich mieszkańców, którzy przez cały rok 2018 swoją pracą i zaangażowaniem świadczyli, że Wojciech Kętrzyński był człowiekiem wielkiego serca wypełnionego patriotyzmem i miłością do ziemi, na której się urodził – zwrócił się do obecnych na uroczystości Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka.

Zakończenie obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego było również znakomitą okazją do  podziękowań oraz przypomnienia wielu trwałych pamiątek jakie w tym czasie zrealizowano, a wśród nich: sympozja, wykłady, konkursy, publikacje książkowe czy też usytuowana na Placu Józefa Piłsudskiego ławeczka z patronem miasta. Niezależnie od tego w ciągu minionego roku zadzierzgnięcie wielu przyjaźni z instytucjami naukowymi w kraju, które wspierały i wspierają do dnia dzisiejszego Kętrzyn. Te instytucje to między innymi: Zakład Naukowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Do tejże współpracy nawiązali w swoich wystąpieniach przedstawiciele tych instytucji: dr Mariusz Dworzaczek, dr  Jerzy Kiełbik i Andrzej Marcinkiewicz.

Uroczystość uświetnił   recital wokalny “Pieśń kompozytorów polskich” w wykonaniu  Cezarego Nowakowskiego  (fortepian) i Magdaleny Rydel (sopran).

fj