Prezentacją dawnych widoków kościoła św. Jerzego Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zainaugurowało pierwsze w tym roku seminarium w ramach Akademii 2019.

W bieżącym roku tematem przewodnim spotkań w ramach Akademii 2019  będzie najbardziej rozpoznawalny zabytek Kętrzyna – gotycki kościół św. Jerzego. W tym roku przypada bowiem 660. rocznica rozpoczęcia budowy tej świątyni.

Rysunek Julisa Bocka z 1839/1840 roku pozyskany przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Podczas pierwszego, styczniowego spotkania zaprezentowany został nieznany dotychczas rysunek z panoramą Kętrzyna z pierwszej połowy XIX w. zakupiony do zbiorów muzealnych pod koniec ubiegłego roku. Rysunek jest autorstwa  Julisa Bocka z 1839/1840 roku.

Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Marta Wojciechowska podczas omawiania i prezentacji rysunku Julisa Bocka

– Z końcem roku 2018 na rynku antykwarycznym pojawił się nieznany dotychczas rysunek prezentujący widok Kętrzyna od strony południowej autorstwa Julisa Bocka. Z informacji, które uzyskaliśmy od właściciela antykwariatu wiemy, że prawdopodobnie rysunek pochodzi z kolekcji  pomorskiej. Jego autor urodził się w Rastenburgu w 1779 roku. Niestety nazwisko Julisa Bocka nie pojawia się już nigdzie jako autora innych grafik związanych z miastami dawnych Prus Wschodnich  – wprowadziła w temat obecnych na spotkaniu Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Uczestnicy spotkania w ramach Akademii 2019

Pozyskany przez Muzeum rysunek (grafika) przedstawia nieznany (południowy) widok Kętrzyna jeszcze przed tym jak teren został zasypany pod budowę linii kolejowej. Na pierwszym planie grafiki widać bowiem nie tylko otoczenie (walory przyrodnicze) tego fragmentu miasta ale także tzw. zaułek szpitalny (szpital ufundowany przed 1391 rokiem) i jego bardzo dobrze oddane detale architektoniczne. Jednak głównym obiektem widniejącym na grafice z bardzo dobrze uchwyconymi przez autora detalami architektonicznymi jest kościół św. Jerzego. Pokazany jest między innymi przebieg murów miejskich, baszty, Kościół Polski oraz zabudowa miejska wraz z budynkami gospodarczymi.

Mariusz Wyczółkowski prezentuje dawne widoki kościoła św. Jerzego wykonane różnymi technikami (grafika, pocztówki, obraz).

Akademia 2019 była wiec znakomitą okazją do przybliżenia historii przedstawień kętrzyńskiej fary na przestrzeni stuleci. Mówiło tym Mariusz Wyczółkowski przedstawiając dawne widoki wykonane rożnymi technikami (grafika, pocztówki, obraz) kościoła św. Jerzego w Kętrzynie, który w oczach autorów był wyróżnikiem miasta, a którego elementy graficzne (np. logo Majonezów)  uwzględniane  są do dnia dzisiejszego.

fj

Pierwszy zamek krzyżacki powstał tu ok. 1329 r., być może to właśnie na jego miejscu wzniesiono w 1359 r. obronny kościół św. Jerzego. Pierwsza wzmianka o jego budowie pochodzi z 1407 r. Początkowo kościół miał postać obszernej sali, która powiązana była z czworoboczna wieżą obronną. W XV w kościół powiększono i nadano mu formę trójnawowej pseudobazyliki. Prezbiterium i przylegająca do niego zakrystia powstały po pożarze ,który miał miejsce w 1500 r. Początkowo przykryte korpusem wnętrze , w etapie końcowym rozbudowy, staraniem mistrza Matza z Gdańska otrzymało sklepienie kryształowe. W latach dwudziestych XVI w. kościół przekształcono na luterański. W 1546 r. urządzono obok fary osobny kościół polski (obecnie parafialny kościół ewangelicko-augsburski), w którym odprawiano nabożeństwa w języku polskim do roku 1880. Kościół św. Jerzego nękały pożary (1592, 1608, 1638, 1700, 1877). Odrestaurowany został w latach sześćdziesiątych XIX wieku i zwrócony katolikom dopiero w 1946 roku. 7 czerwca 1992 r. dekretem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego kościół św. Jerzego podniesiony został do rangi Kolegiaty Kętrzyńskiej. 22 lipca 1999 r. Papież Jan Paweł II podniósł świątynię do godności Bazyliki Mniejszej.

Źródło: http://leksykonkultury.ceik.eu/