Burmistrz Miasta Kętrzyn zdecydował wczoraj o zwołaniu roboczego  Zespołu d.s Bezpieczeństwa. W jego  skład weszli przedstawiciele samorządu miasta, powiatu, sztabu kryzysowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej.

Tematem  posiedzenia był między innymi stan zabezpieczenia  imprez masowych i imprez podwyższonego ryzyka w Kętrzynie. O wstępnych ustaleniach poinformowano media podczas krótkiej konferencji prasowej z udziałem Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółki, jego zastępcy Macieja Wróbla oraz Starosty Powiatu  Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego.

– Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Strażą Miejską i innymi służbami niewątpliwie poprawia w Kętrzynie bezpieczeństwo. Nie mniej jednak zadania, które te służby wykonują zostaną przejrzane w najbliższym czasie i podejmiemy odpowiednie działania.  Mam tu na myśli  chociażby komunikację i monitoring podczas  imprez masowych – stwierdził Ryszard  Niedziółka.

Podobnego zdania był starosta Michał Kochanowski, podkreślając  między innymi, że:

– Organizacja imprez masowych często przebiega w sposób nieprzewidziany dla organizatora. Stąd też rozmawialiśmy również  o profilaktyce. Odpowiednie służby prezentowały swój stan wiedzy i swoje możliwości inwigilacji forów internetowych, na których mogą pojawić się treści mające wydźwięk negatywny. Stąd też duży nacisk ze strony władz miasta i powiatu będzie kładziony na to aby odpowiednie służby, inspekcje, straże, które mają w swoich zadaniach statutowych wychwytywanie pewnych zjawisk niepożądanych te zadania skrupulatnie realizowały. Nie mówię tutaj o inwigilacji, ale o monitorowaniu zachowań, aby w przyszłości nie dochodziło do takich tragicznych sytuacji jak w Gdańsku.

Z kolei zastępca burmistrza Maciej Wróbel poinformował o przebiegu realizacji polecenia burmistrza aby we wszystkich szkołach miejskich były przeprowadzone „Lekcje dobra”, lekcje dotyczące mowy nienawiści, przemocy i agresji.

– Otrzymaliśmy już  harmonogramy ze wszystkich szkół. Te zajęcia odbyły się już w SP nr 1. Do piątku każda ze szkół w wyznaczonych godzinach takie zajęcia przeprowadzi – podkreślił dodając przy tym:  – W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska  burmistrz wysłał depeszę kondolencyjną do pełniącej obowiązki prezydenta  Aleksandry Dulkiewicz.

Poinformował także o pierwszych  krokach jakie zamierza podjąć  w najbliższym czasie samorząd miejski w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

– Mam tu na myśli kętrzyński monitoring, który na chwilę obecną  jest daleko odbiegającym od standardów. Dlatego pilnie trzeba znaleźć środki na to, aby ten monitoring rozwinąć. Tak samo należy podjąć działania dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej.

fj