W ogłoszonym przez miesięcznik Perspektywy dorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych ponownie bardzo dobre miejsce osiągnęła kętrzyńska placówka – II Prywatne Liceum Ogólnokształcące- zajmując w rankingu 84. pozycję wśród liceów w Polsce i 2.pozycję w województwie.

Przez trzy kolejne lata II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie nie schodzi z podium według rankingu, który od lat przygotowuje miesięcznik Perspektywy. W tym roku II Prywatne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Marka Władykę  zostało sklasyfikowane na drugim miejscu w województwie warmińsko-mazurskim i 84. w Polsce (Dla porównania, Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w rankingu ogólnopolskim zostało sklasyfikowane na 260. pozycji i 10 w województwie warmińsko-mazurskim).

– Tytuł „Złotej Szkoły”  jest dla mnie, nauczycieli a zapewne i uczniów oraz ich rodziców bardzo satysfakcjonujący zawłaszcza, że utrzymujemy się już od 3 lat  w pierwszej setce szkół licealnych w Polsce. To efekt ciężkiej przez cały czas pracy nauczycieli i uczniów, którzy chcą się tu uczyć, bo doskonały nauczyciel jeżeli nie ma uczniów wykazujących chęć zdobywania wiedzy takich sukcesów nie osiągnie – mówi Marek Władyka, dyrektor II Prywatnego LO w Kętrzynie.

W rankingu Perspektyw były brane pod uwagę między innymi takie elementy jak: zdawalność matury (w przypadku II Prywatnego  Liceum Ogólnokształcącego  wynosi ona 100%), wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym w części podstawowej – obowiązkowej. Ponadto przedmioty rozszerzone, które podejmują maturzyści i oceny z tych przedmiotów. Trzecim elementem   był  udział w konkursach  i olimpiadach krajowych oraz osiągnięte podczas nich wyniki.

– Cały czas staramy się brać udział w konkursach na szczeblu  krajowym  takich jak chociażby konkurs chemiczny, czy konkurs wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. W tym roku mamy już osoby, które będą startować w olimpiadzie poświęconej wiedzy o prawach człowieka. Uzyskane miejsce w rankingu nie tylko cieszy ale również dopinguje i zobowiązuje– podkreśla Marek Władyka.

Liceom, które zajęły w ogólnopolskim rankingu miejsca od 1-200 przysługuje prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2019”.

fj