Kętrzyńska Granica to najstarszy klub sportowy Kętrzyna. Jego ponad 70 – letnią  historię tworzyło  wiele pokoleń zawodników, trenerów i działaczy. Dziś w większości niestety zapomnianych. Aby dać  tym ludziom możliwość sentymentalnego powrotu do lat sportowej aktywności, nawiązania  przerwanych kontaktów czy też podzielenia się wspomnieniami i doświadczeniami z dawnych lat, a nawet ponownego włączenia się  w działalność Granicy zrodziła się  inicjatywa powołania do życia Klubu Seniora Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica w Kętrzynie.

Ważnym celem  jego działania byłaby działalność edukacyjna w zakresie historii i dorobku Granicy wśród sympatyków kętrzyńskiego klubu oraz lokalnej społeczności, a także stworzenie dokumentacyjnej podstawy do wydania szerszej publikacji na temat minionych lat klubu. To także możliwość inicjowania innych działań na rzecz pamięci o tych,  którzy odeszli już na zawsze –  np. okolicznościowego  memoriału, czy też innych przedsięwzięć tego typu. Wydaje się,  że to jedna z ostatnich szans aby dzięki aktywności Klubu Seniora  zachować dla potomnych wiedzę o minionych latach sportowej działalności kętrzyńskiego klubu, o ludziach którzy tworzyli jego historię , o sukcesach i porażkach tamtych lat.

W związku z tym wszystkich, którzy byli związani z losami kętrzyńskiej Granicy i ukończyli 60 rok życia ( z głosem doradczym również młodsi), a są zainteresowani udziałem w działalności  Klubu Seniora zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 24 stycznia br. O godz. 17.00 w sali konferencyjnej MOSiR w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a.

Wiesław Sopyła