Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zaproponował wszystkim placówkom pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogły go zdobyć szkoły, które zarejestrują się na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę zadań. Program był ogólnopolski i trwał od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018r.

Pod koniec stycznia otrzymaliśmy oficjalnego maila z  informacją: „Państwa szkoła zrealizowała wszystkie siedem zadań i w wyznaczonym terminie przesłała sprawozdania, dlatego z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż Państwa placówka  otrzymuje miano Szkoły Niepodległej”. Ogromnie ucieszyła nas ta wiadomość!

Spośród 400 szkół  zgłoszonych do konkursu, certyfikaty „Szkoły Niepodległej” przyznano 214 placówkom.

Program Niepodległa 1918 – 2018 wymagał „przebycie” 5 szlaków i realizację 7 zadań:

SZLAK TRZECH ŚWIĄT RZECZYPOSPOLITEJ

  1. Biało – czerwona w każdym oknie – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji.
  2. „Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

SZLAK WSPÓŁTWÓRCÓW NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.
  2. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku.

SZLAK ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę.

SZLAK DRÓG DO NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Zaprojektowanie gry związanej z drogami do niepodległości.

SZLAK PIERWSZYCH DNI WOLNOŚCI

  1. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego dla szkoły.

Realizacja tych zadań odbywała się podczas bieżącej pracy szkoły oraz podczas specjalnie zorganizowanych uroczystości i imprez z udziałem wszystkich uczniów szkoły.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Beata Borowska