8 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków za 2018 r. Informację, jaki był to rok w pracy strażaków przekazał bryg. Szymon Sapieha, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

– Rok 2018 był szczególny. Odnotowaliśmy bowiem istotny spadek interwencji  jednostek ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył bryg. Szymon Sapieha podając jednocześnie  dane statystyczne w tym zakresie.

Wynika z nich, że w ubiegłym  roku na terenie powiatu kętrzyńskiego odnotowano 721 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (784 zdarzenia w roku 2017).  W liczbie tej zawiera się 309 działań związanych z gaszeniem pożarów, a pozostałe to 356 interwencji  prowadzonych w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, a także 56 alarmów fałszywych. Oznacza to spadek zdarzeń w porównaniu do roku 2017 o 63 interwencje (8%).

– Z uwagi na ilość mieszkańców i zurbanizowany obszar najwięcej interwencji odnotowano w mieście Kętrzyn –  130  ( w 2017 roku 267) oraz w Korszach 108 (122 w 2017r.). Najmniej interwencji odnotowano natomiast  w Gminie Srokowo – 44. Odnotowano także zmniejszoną ilość  wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotyczyło to głównie godzin porannych , w których druhowie – kierowcy  byli zaangażowani w wykonywanie własnych obowiązków zawodowych –  poinformował Komendant PPSP podkreślając jednocześnie istotne znaczenie działań strażaków ochotników w całym systemie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie wystąpienia bryg. Szymon Sapieha podziękował samorządom za dotychczasową współpracę i pomoc udzielaną PPSP i OSP. Między innymi dzięki pozyskanym dotacjom i wsparciu samorządów możliwe było zakupienie średniego  samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korsze. Wartość pojazdu to prawie 830 tysięcy złotych, z czego Korsze dofinansowały zakup kwotą  349 tysięcy. Omówił także sprawy dotyczące wyposażenia strażaków w nowy sprzęt oraz zakres wykonanych prac w obrębie siedziby  Komendy PPSP.

Za dobre wyniki w służbie kętrzyńskim strażakom podziękował Zastępca Warmińsko – Mazurskiego  Komendanta Wojewódzki PSP w Olsztynie – bryg. Robert Fliciński i Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Warmińsko – Mazurskiego  Komendanta Wojewódzki PSP w Olsztynie – bryg. Robert Fliciński, Starosta Kętrzyński – Michał Kochanowski, Przewodnicząca Rady Powiatu – Urszula Baraniecka, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski,  Zastępca Burmistrza Kętrzyna – Maciej Wróbel, Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski, Wójt Gminy Srokowo-  Marek Olszewski, Wójt Gminy Barciany –Marta Kamińska, oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, a także  przedstawiciele kętrzyńskich mediów.

fj