18 lutego 2019 r.  w sali – widowiskowej wygaszanego gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie odbył się koncert Anatola Borowika zatytułowany „Wiara, Nadzieja, Miłość”.  Koncert poświęcony  Bułatowi Okudżawie  wysłuchało ponad 100 widzów.

 

Anatol Borowik to polski bard, laureat Festiwalu Pieśni Bułata Okudżawy w Moskwie. To także  wszechstronnie utalentowany muzyk, poeta filolog polski, kulturoznawca. Od wielu lat  wraz z  grupą muzyków propaguje i przypomina twórczość Bułata Okudżawy, grając wiele koncertów na terenie całego kraju. Jest również pomysłodawcą i Dyrektorem Międzynarodowego  Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułat Okudżawy  “Wiara, Nadzieja, Miłość” . Wraz z białoruskim muzykiem Eugeniuszem Szemietem wydał album z 21 balladami rosyjskiego barda.

Jak się okazało, jest także niezwykłym gawędziarzem. Zebranej na koncercie publiczności, z wielką przyjemnością, przybliżył postać genialnego  rosyjskiego (aczkolwiek Bułat Okudżawa był synem  Ormianki i Gruzina) barda, poety, prozaika i kompozytora ballad.

Anatol Borowik podczas koncertu utworów Bułata Okudżawy

– Okudżawa wiele w życiu doświadczył i przeszedł. Jego rodziców i bliższych oraz dalszych członków rodziny spotkał los podobny do losu wielu ludzi żyjących w epoce terroru stalinowskiego. Ojca  rozstrzelano  w 1937 roku, natomiast matkę skazano na wiele lat pobytu w łagrze. Jednak Bułat Okudżawa nie zachował w sobie ani złości, ani nienawiści. Najważniejsze dla niego pojęcia to: wiara, miłość i nadzieja, czyli największe cnoty człowieka dane mu przez Boga – mówił o swoim Mistrzu Anatol Borowik.

Ponad  godziny koncert zapewnił obecnym  wyjątkowe przeżycia. Ballady Bułata Okudżawy  przeplatane opowieściami, podparte wiedzą i osobistymi kontaktami, m.in. z żoną Bułata Okudżawy zostały nagrodzone przez widzów gromkimi brawami. Gwoli ścisłości odnotować należy, że tego samego dnia był to już drugi koncert Anatola Borowika. Pierwszy – nieco skrócony –  odbył  się podczas spotkania z Sybirakami w sali widowiskowo – kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

fj