Dzisiaj (7 marca) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Kętrzynie zwołana przez przewodniczącego Rady Miasta na wniosek burmistrza. Powodem była sytuacja  dotycząca  problemów  związanych z prowadzonym remontem zamku. Efektem było podjęcie przez radnych apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa i Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ratowania obiektu,  „aby przetrwał i był w dalszym ciągu miejscem otwartym dla zwiedzających”.

Podjęcie apelu poprzedziła dyskusja, w trakcie której informację o stanie dotychczasowych prac remontowych przedstawił Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka. Jak się okazuje mimo prowadzonego remontu na zewnątrz, stan wewnątrz zamku bynajmniej nie prezentuje się w różowych barwach. Aby  zamek udostępnić zwiedzającym niezbędne jest wykonanie prac związanych z likwidacją zacieków, a co za tym idzie ognisk grzyba,  a także remontu  i naprawy podłóg oraz ścian wewnątrz obiektu.

– Mamy do dyspozycji trzy  możliwości. Pierwsza, to wziąć kredyt, druga wystąpić z apelem  o pomoc do premiera i władz  samorządowych województwa, a trzeci nie robić nic – zaproponował trzy rozwiązania burmistrz Ryszard Niedziółka.

Z kolei informację o roli i znaczeniu kętrzyńskiego zamku dla miasta i regionu przedstawiła dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Marta Wojciechowska.

– Zamek po wielu dziesiątkach lat doczekał się prac remontowych. Okazuje się , że są one niewystarczające. Zawilgocone ściany i grzyb nie  pozwalają wrócić eksponatom muzealnym na swoje stałe miejsce – stwierdziła dyrektor.

O zakresie i stanie realizacji inwestycji  poinformował radnych wykonawca, a o skutkach i zagrożeniach wynikających z zaniechania dalszego finansowania remontu mówiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju, a zarazem była dyrektor  muzeum Daria Zecer.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, aby kętrzyński zamek został wymazany z mapy turystycznej regionu i kraju  – stwierdziła wprost naczelnik.

Kilkugodzinna dyskusja przyniosła efekt w postaci  wystosowania  apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej na ratowanie zamku.   Na wykonanie  wszystkich prac  remontowych umożliwiających powrót do zamku Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego niezbędne jest dodatkowe –zdaniem burmistrza – 3   miliony złotych. Za podjęciem apelu głosowało 17 radnych (wszyscy obecni na sesji). Apel już jutro trafi do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a dostarczy go osobiście Zastępca Burmistrza Kętrzyna Maciej Wróbel.

Obecny na sesji i przysłuchujący się dyskusji poseł Andrzej Maciejewski  pogratulował Kętrzynowi, że tego typu obiekt jak kętrzyński zamek ,co się coraz rzadziej zdarza, jest własnością miasta.

– Każdy, kto miał do czynienia podczas remontu z obiektem zabytkowym wie, że może go spotkać wiele nieprzewidzianych  niespodzianek. Radni jednak muszą podjąć decyzję, czy chcą ten obiekt przywrócić do należytego stanu. Jeżeli tak, to na koniec tej kadencji będziecie mieć nie przysłowiową wisienkę na torcie, a bombonierkę – stwierdził poseł obiecując jednocześnie jako przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej daleko idącą pomoc

W podjętym jednogłośnie przez radnych apelu czytamy między innymi:

„ Zamek przechodzi obecnie remont polegający na częściowej termomodernizacji i konserwacji murów obronnych  o wartości 6,9 mln złotych. Podjęte prace odsłoniły jednak dramatyczny stan  zamkowych murów i posadzek, a w projekcie remontu nie uwzględniono naprawy podłóg i wewnętrznych ścian. Obecny stan uniemożliwia ponowne wprowadzenie muzeum do zamku, a powrót zbiorów muzealnych do obiektu grozi ich zniszczeniem. Badania mikologiczne wykryły bowiem 7 gatunków grzybów zagrażających ludziom i obiektom zabytkowym. Prace ratunkowe są niezbędne , aby zamek przetrwał jako miejsce otwarte dla zwiedzających. Brak działań doprowadzi do ograniczenia roli zamku i muzeum, a w efekcie do wymazania Kętrzyna z mapy turystycznej kraju.”

Przypomnijmy, kętrzyński zamek wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa warmińsko- mazurskiego pod nr A97 i stanowi trzon kulturalnego i turystycznego rozwoju miasta Kętrzyna i Powiatu Kętrzyńskiego.

fj