Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym na terenie powiatu szczycieńskiego. 7 cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami.

Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolą objęli 17 obywateli Ukrainy. Okazało się, że 3 obcokrajowców pracowało bez stosownych zezwoleń. Właściciel firmy nie dopełnił również obowiązku powiadomienia urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 4 Ukraińców.

Ponadto, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w ostatnich dniach marca zakończyli czynności kontrolne w 7 zakładach pracy. Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców stwierdzono w 6 podmiotach działających na terenie powiatu olsztyńskiego, szczycieńskiego i ostródzkiego. Kontrolą objęto 40 obcokrajowców pracujących w zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych oraz zatrudnianych przez agencję pośrednictwa pracy. Pracodawcy zatrudniali 14 cudzoziemców (8 obywateli Mołdawii i 6 Ukrainy) bez stosownych zezwoleń na pracę.

Teraz przedsiębiorcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz