15 marca zespół muzyczny “Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie: Martyna Bierżyńska, Inez Grochala, Gabriela Janowska, Maja Karanowska, Wojciech Kasprzak, Lidia Korzeniewska, Liliana Lech, Izabela Ławrywianiec, Amelia Markowicz, Maciej Pędzich, Nikola Rogińska, Jakub Sieńko, Julia Sokołowska, Lena Ulkowska-Wojnach, Roksana Wależak, Zuzanna Wielgus, Oskar Witczak, Anna Żółtowska wyśpiewał wyróżnienie na V Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku.

Decyzję o udziale w festiwalu podjęto z drżącym sercem, bo twórczość Jacka Kaczmarskiego nie należy do najłatwiejszych. Ten polonista, poeta, twórca tekstów i kompozytor w jednej osobie, znany jest przede wszystkim z utworów o tematyce historycznej i społeczno-politycznej. Uczniowie musieli najpierw zapoznać się z postacią pieśniarza, by zrozumieć jego twórczość i właściwie zinterpretować wybrany utwór. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe i młodzież starsza – łącznie 29 podmiotów śpiewaczych, a około 90 osób. Zespoły rywalizowały razem z solistami. Podczas konkursu zaprezentowano min. “Modlitwę o wschodzie słońca”, “Krzyk”, Źródło”, “Powrót”, “Prostego człowieka”, “Obławę”. “Jedyneczki” zaśpiewały “Mury”. Jak się okazało wykonań tego utworu było aż 11.  Na szczęście każde było inne. Piosenkę wykonano na głosy,  wzbogacając  ją grą  na flecie.

Patronat nad festiwalem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, starosta olsztyński, zaś patronat medialny objęli Radio Olsztyn, Radio Puls, TVP3. Występy artystów oceniało profesjonalne jury w składzie: Agata Wilińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, Katarzyna Kropidłowska – śpiewająca aktorka, Katarzyna Waluk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku oraz Janusz Ciepliński – Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach. To spotkanie z piosenką Jacka Kaczmarskiego było nowym doświadczeniem dla uczniów SP1 rozbudzającym w nich motywację do odkrycia głębi i przesłania poezji nieżyjącego już pieśniarza.

Dorota Gwarda