Przewodniczący Rady Miasta Rafał Rypina. Foto:Wojciech Caruk

W czwartek o godz. 16.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Kętrzynie. Powodem zwołania sesji jest dramatyczna sytuacja kętrzyńskiego zamku. Prowadzona obecnie częściowa termomodernizacja dała bardzo niepokojący obraz. Efektem sesji ma być wystosowanie apelu do premiera i władz województwa ws. przeznaczenia dotacji celowej na ratowanie kętrzyńskiego zamku.

Podjęte prace remontowe odsłoniły dramatyczny stan zamkowych murów i posadzek, a w projekcie remontu nie uwzględniono naprawy podłóg i wewnętrznych ścian. Obecny stan uniemożliwia ponowne wprowadzenie muzeum do zamku, a powrót zbiorów muzealnych do obiektu grozi ich zniszczeniem. Badania mykologiczne wykryły bowiem 7 gatunków grzybów zagrażających ludziom i obiektom zabytkowym.

Przypomnijmy, że obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa warmińsko- mazurskiego pod nr A97 i stanowi trzon kulturalnego i turystycznego rozwoju miasta Kętrzyna i Powiatu Kętrzyńskiego.

W programie sesji znalazła się analiza obecnie prowadzonych prac, raport wykonawcy z placu budowy oraz dyskusja.

Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Rafał Rypina na wniosek burmistrza Ryszarda Niedziółki.