Kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bezledach wykazała, że firma transportowa nielegalnie zatrudniała cudzoziemców na terenie powiatu lidzbarskiego.

W tym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej zakończyli czynności kontrolne i ustalili, ze przedsiębiorąca zatrudniał obcokrajowców niezgodnie z przepisami. Kontrolą objęto 4 obywateli Ukrainy. Okazało się, że wszyscy pracowali bez stosownych zezwoleń czy oświadczeń.

W związku z tym, kontrolujący skierują wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy. Właścicielowi firmy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

st.sierż. SG Anna Matejuk-Ficek