W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie realizowany jest projekt unijny pt. „Kętrzyńskie maluszki”. Utworzono tu 25 nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych dzieci.

Z funduszy unijnych została wyremontowana sala przedszkolna, zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie sali, zabawki, a także liczne pomoce dydaktyczne, m.in. nowoczesna tablica multimedialna, sprzęt rtv, „magiczny dywan”. Wychowankowie grupy objęci są 8-godzinną, bezpłatną opieką, nauczaniem i wyżywieniem. Uczestniczą w codziennych zajęciach dydaktycznych z wychowawcą grupy, a także w cyklicznych nieodpłatnych spotkaniach ze specjalistami. Wymienić tu  należy zajęcia: rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne z psychologiem, z terapii pedagogicznej, z terapii integracji sensorycznej, z gimnastyki korekcyjnej, z rehabilitacji ruchowej, z dogoterapii i muzykoterapii. Dzięki nauce w przedszkolu dzieci zdobywają umiejętności i kompetencje również w wymiarze społecznym, które przygotowują je do nauki i przyszłych obowiązków szkolnych.

Ewa Jakoniuk