Trudna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy wymusza na instytucjach działających na ich rzecz szukania rozwiązań w zakresie jak najszerszego wsparcia młodzieży w procesie podejmowania życiowych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz bezrobotnych poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie we współpracy z kętrzyńską jednostką Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Młodzieżowym Centrum Kariery w dniu 9 kwietnia 2019 roku  w godz. 10.00-12.00 organizuje Targi Pracy i Edukacji.

Celem imprezy jest pomoc młodym ludziom oraz osobom bezrobotnym poszukującym pracy, przedstawienie oferty edukacyjno-szkoleniowej placówek oświatowych oraz umożliwienie młodzieży i osobom bezrobotnym nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracownikami i specjalistami rynku pracy.

Do uczestnictwa w Targach zostały zaproszone instytucje rynku pracy oferujące usługi edukacyjne i doradcze, służby mundurowe, pracodawcy szukający pracowników oraz agencje  zatrudnienia.

fj