Hucznie obchodzone zapusty, czyli ostatnie dni karnawału, to święta tradycja Wileńszczyzny. Jak najlepiej to zrobić? Wilnianie uważają, że aby wytrwać 40 dni w ciszy i skupieniu (Wielki Post) najlepiej zawczasu się wybawić, czyli hucznie świętować zapusty.

„Zapusty na Wileńszczyźnie” to przewodni tytuł tegorocznych XXXV Kaziuków-Wilniuków – programu artystycznego nawiązującego do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny. Zaprezentowany kętrzyńskim widzom program w sali widowiskowo – sportowej MOSiR wielu  wzruszył do łez zwłaszcza, że występujące przed kętrzyńska publicznością zespoły zaprezentowały nie tylko kulturę polską z różnych regionów Litwy ale również utwory patriotyczne. Stąd też niejednemu z obecnych przypomniały się lata młodzieńcze spędzone na Kresach.

W trakcie piątkowego (1 marca 2019r.) jubileuszowego  koncertu  licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowały się: Polski Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna”, Kapela Wileńska oraz Zespół Tańca Ludowego „Perła Warmii”.

Tegoroczny koncert jak zwykle w sposób niezwykle żywiołowy poprowadzili gawędziarze ludowi Anna Adamowicz – Ciotka Franukowa i Domunik Kuziniewicz – „Wincuk Bałbatunszczyk”, którzy dowcipami i gwarą wileńską łączyli tradycję i współczesność, przypominając o zwyczajach, tradycji i kulturze.

Tradycyjnie też XXXV Kaziukom – Wilniukom towarzyszył kiermasz wyrobów sztuki ludowej (palmy wileńskie, serca kaziukowe, obwarzanki, rzeźby i polskie dzienniki przywiezione z Litwy), które od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem licznie przybywających na Kaziuki mieszkańców Kętrzyna.

fj