Przed nami coraz cieplejsze dni i coraz większe natężenie ruchu pojazdów. W każdej chwili może dojść do wypadku drogowego. Wielu kierowców nie wie jak ma się zachować widząc wypadek samochodowy. Niektórzy przejeżdżają obojętnie, inni panikują. Czas jest najważniejszy dla ofiar takiego zdarzenia – jeśli pomoc przyjdzie w porę są większe szanse na  uratowanie czyjegoś życia. Zapoznaj się z radami policjantów jak zachowywać się gdy jesteśmy świadkami wypadku.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, w którym są ofiary (ranni lub zabici), po zatrzymaniu samochodu należy włączyć światła awaryjne i postojowe –  w warunkach nocnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba włączmy światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku. Oznakować miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym, w ten sposób ostrzeżemy o niebezpieczeństwie innych kierujących.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia

(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),

  Wezwij służby ratownicze

– wystarczy połączenie telefoniczne z jednym numerem  alarmowym:  112

  Twój komunikat winien zawierać następujące informacje:

Po pierwsze- podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszamy zdarzenie

Po drugie- podaj dokładny adres zdarzenia – możliwa najszybsza   trasa dojazdu

Po trzecie-  podaj ilość samochodów biorących udział w zdarzeniu, podaj ilość poszkodowanych. Od informacji o ilości osób poszkodowanych zależy, ile karetek wyśle dyspozytor, a więc jak szybko wszyscy poszkodowani otrzymają fachową pomoc. W wypadkach drogowych należy podać liczbę wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu, nie tylko tych nieprzytomnych i najciężej poszkodowanych.

Po czwarte – określ ich stan. Należy prostymi słowami opisać, co dzieje się z osobami poszkodowanymi. Ważne jest, czy ofiara jest przytomna, oddycha, czy np. widać duże krwawienie. Krótko podać, na co skarży się osoba przytomna.

Po piąte- wysłuchaj instrukcji dyspozytora. Dyspozytor często zadaje dodatkowe pytania, chcąc uzyskać istotne dla niego informacje, co w  rzeczywistości pozwala podjąć prawidłową decyzję. Wzywający może również dowiedzieć się, co ma robić do czasu przyjazdu karetki.

Po szóste – nie odkładaj słuchawki, jako pierwszy. Najlepiej poczekać, aż usłyszymy, że zgłoszenie jest przyjęte, a dyspozytor odłoży słuchawkę jako pierwszy.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :

–   zachowaj szczególną ostrożność i zadbaj o własne bezpieczeństwo

–   spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc

–   weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

–   weź ze swojego pojazdu apteczkę,

–   weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych ofiar wypadku ,

–   weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)

–   oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

–   sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach:

• sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,

• jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,

• zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność – pamiętaj, że szkło hartowane ( najczęściej szyby boczne ) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,

•  dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,

• oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,

• w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej,

• poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ).

• kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

asp.szt. Monika Danielak