Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie to organizatorzy eliminacji powiatowych kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbyły się w siedzibie KP PSP w dniu 5 kwietnia 2019 r. Wzięła w nich udział strażacka młodzież wyłoniona w eliminacjach szkolnych, gminnych i miejsko – gminnych.

 Uroczystego otwarcia strażackiego turnieju dokonał bryg. Szymon Sapieha, który życzył uczestnikom powodzenia w trudnej tematyce, z jaką młodzież miała się zmierzyć. Komendant przedstawił cel turnieju, jakim jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężka pracą strażackich środowisk. Ma on też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Wiele zagadnień turnieju dotyczy również ekologii i ochrony środowiska.

Na szczeblu powiatowym udział wzięło 24 uczestników, w trzech grupach wiekowych. W związku z czym musieliśmy udostępnić dzieciom i młodzieży dwie sale w naszej strażnicy.

Po obradach jury wyłoniło laureatów:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
Lp. Imię i nazwisko Szkoła Liczba uzyskanych punktów
1.     Martyna Rostkowska SP w Barcianach 20
2.     Amelia Fic SP nr 1 w Kętrzynie 20 (po dogr.)
3.     Igor Socha SP nr 3 w Reszlu 19
4.     Aleksandra Kowalewska SP w Barcianach 14
5.     Amelia Ossowska SP w Srokowie 14
6.     Sylwester Radzik SP nr 1 w Kętrzynie 14
7.     Piotr Kukuła SP w Srokowie 10
8.     Maciej Hejduk SP w Kruszewcu 8

 

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
Lp. Imię i nazwisko Szkoła Liczba uzyskanych punktów
1.     Marika Sztychmiler SP w Srokowie 25
2.     Joanna Zientek SP w Barcianach 24
3.     Kalina Sałyk SP w Srokowie 23
4.     Marianna Hrycyk SP w Drogoszach 15
5.     Julia Marciniak SP nr 4 w Kętrzynie 13
6.     Bartosz Kwaśniewski Gimnazjum w Karolewie 12
7.     Jakub Kos ZS w Reszlu 12
8.     Adrian Górski ZS w Reszlu 12
9.     Bartłomiej Śniatała SP w Kruszewcu 12

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
Lp. Imię i nazwisko Szkoła  
1.     Natalia Maleszewska ZS im. M. Rataja w Reszlu 15
2.     Mateusz Roguszka I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie 13
3.     Jakub Filipkowski I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 12
4.     Klaudia Rodak PCE w Kętrzynie 10
5.     Adrian Kowalewski I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie 10
6.     Damian Rogowski ZS im. M. Rataja w Reszlu 9
7.     Julita Serwin PCE w Kętrzynie 7

 

Laureaci pierwszych miejsc w trzech grupach wiekowych czyli Martyna Rostkowska, Marika Sztychmiler i Natalia Maleszewska będą reprezentowali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim, który zaplanowany jest pod koniec kwietnia br. w Ostródzie.

W czasie turnieju młodzież zapoznała się z warunkami pełnienia służby w kętrzyńskiej komendzie, rozmawialiśmy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, ochronie ppoż. oraz doskonaliliśmy umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Laureatom nagrody wręczali:

  • Joanna Mazurowska – Sekretarz Powiatu Kętrzyńskiego;
  • Rafał Rypina – Przewodniczący Rady Miasta Kętrzyn;
  • Szymon Sapieha –Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;
  • dh Krzysztof Lebiedziok – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Organizatorzy konkursu składają podziękowania fundatorom nagród dla dzieci i młodzieży:

  • Starostwo Powiatowe w Kętrzynie;
  • Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Dzięki tej pomocy udało się przeprowadzić Turniej, zainteresować dzieci oraz młodzież trudnymi problemami i zagadnieniami.

Organizatorzy jeszcze raz składają gratulacje laureatom Turnieju i życzą powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a także centralnych.

kpt. Kamil Golon