Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w minionych dniach kwietnia zatrzymali 10 osób. Podróżnych poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości  za nieuregulowane kary grzywny na łączną kwotę ponad 19 tys. zł.

7 obywateli Rosji i 2 Polaków, za którymi wystawiono list gończy zatrzymano w drogowych przejściach granicznych na granicy z obwodem kaliningradzkim. 8 podróżnych skorzystało z możliwości uregulowania zasądzonych kar grzywien, dwóch nie opłaciło i trafiło do aresztu.

kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz