Mieszkanie Plus jest elementem działań rządu zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Jet to program adresowany do wszystkich grup społecznych. O tym, czy w Kętrzynie warto budować mieszkania w ramach programu rządowego „Mieszkanie Plus” dyskutowano podczas wczorajszej (i zapewne nie ostatniej na ten temat) debaty w Urzędzie Miasta.

Celem trzeciej już debaty organizowanej comiesięcznie w Urzędzie Miasta było tym razem poznanie opinii mieszkańców, dla których uzyskanie dotychczas własnego mieszkania było z  różnych powodów niemożliwe. W trakcie debaty na pytania mieszkańców dotyczące możliwości realizacji tego programu przez Miasto Kętrzyn odpowiedzi udzielali  burmistrz Ryszard Henryk Niedziółka oraz zastępca burmistrza Maciej Wróbel. W debacie wzięli również udział przedstawiciele radnych Rady Miasta oraz grupa mieszkańców zainteresowana możliwością pozyskania mieszkania w tym systemie. Było to – co należy podkreślić – pierwsze spotkanie poświęcone możliwościom budowy mieszkań w warunkach kętrzyńskich wynikających z programu rządowego „Mieszkanie Plus”. Obecni na nim mieli możliwość poszerzenia wiedzy między innymi w sprawach dotyczących możliwości i zasad pozyskania mieszkania na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności, symulacji kosztów oraz propozycji miasta dotyczącej lokalizacji budynków. Budynki wielorodzinne, które powstaną w ramach programu powinny posiadać dogodny dostęp do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, żłobków czy placówek medycznych. Wszystko to by wyjść naprzeciw potrzebom różnych grup mieszkańców. Stąd też samorząd miejski Kętrzyna proponuje, w zależności od ilości chętnych, trzy lokalizacje na tego typu obiekty: Plac Słowiański, ul. Jaśminowa lub ul. Batorego.

 

– Samorząd Miasta Kętrzyn rozpoczął analizę, której celem jest podjęcie ostatecznej decyzji na w sprawie przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus”, a jednym z kluczowych elementów mających wpływ na ostateczną decyzję jest anonimowa ankieta skierowana do zainteresowanych mieszkańców będąca badaniem potrzeb społecznych w tym zakresie – poinformował zastępca burmistrza Maciej Wróbel zapoznając jednocześnie uczestników debaty z przewidywanymi kosztami budowy, wysokością opłat czynszowych, rodzajami mieszkań oraz możliwościami zawarcia wieloletniej umowy.

Na prośbę uczestników debaty termin zakończenia badania ankietowego został przedłużony do połowy miesiąca czerwca. Ankietę można pobrać ze strony Urzędu Miasta lub w Punkcie Obsługi Interesantów. Część uczestników debaty zainteresowana programem zdeklarowała osobiste  dotarcie z ankietami do swoich środowisk. Ankieta ma bowiem pomóc w określeniu skali zainteresowania programem „Mieszkanie Plus” wraz z programem „Mieszkanie Na Start” wśród mieszkańców Kętrzyna,  a udzielone informacje pomogą w  opracowywaniu koncepcji wdrażania ww. programów i planowaniu realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

fj