Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn  z dniem dzisiejszym powołana została Rada Kultury. Akty powołujące w skład  Rady wręczył podczas spotkania poprzedzającego koncert Grupy MoCarta  burmistrz Ryszard Niedziółka.

– Dobrze jest otaczać się ludźmi, którzy są ekspertami w swoich dziecinach. Głęboko wierzę, że Rada Kultury pomoże nam wyznaczyć kierunki polityki kulturalnej w mieście. Niezależnie  od rozrywki, która jest nieodłącznym krajobrazem miasta, pojawią się także nowe inicjatywy dotąd nie poodejmowane  a kierowane do ludzi, których dotychczasowa oferta nie satysfakcjonowała – podkreślił Ryszard Niedziółka.

Radę Kultury stanowić będą jak to określił burmistrz – pasjonaci, aktywiści i praktycy w dziedzinie kultury.

W jej skład powołani zostali: Katarzyna Bronakowska, Tomasz Chlewiński, Marta Cierluk,  Magdalena  Donat, Mariusz Hartel, Jerzy Lengauer, Andrzej Masłoń, Paweł Nałysnik, Emilia Niedziałkowska, Jarosław Olejnik, Marta Sapierzyńska, Marek Szymański oraz Daria Zecer.

fj