Słyszysz w oddali sygnały policji, karetki pogotowia czy straży pożarnej. Patrzysz w lusterka zbliżają się. Czy wiesz co robić w takiej sytuacji – przeczytaj?

Kiedy kierujmy samochodem czy innym pojazdem skupiamy się aby bezpiecznie dojechać do celu jednak kiedy tylko usłyszymy lub zobaczymy policję, karetkę pogotowia czy straż pożarną zaczynamy zastanawiać się co zrobić. Przepisy dokładnie określają to, który pojazd ma statut uprzywilejowanego oraz w jaki sposób należy umożliwić im przejazd. Niestety często o tym zapominamy i zamiast  ułatwić jak najszybszy przejazd często uniemożliwiamy bądź ograniczamy go.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje ,,pojazd uprzywilejowany” jako pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Wówczas wszystkie pojazdy poruszające się pomiędzy nimi, nawet jeżeli nie wysyłają żadnych sygnałów, uważa się za uprzywilejowane. Przepisy zabraniają również wjeżdżania między znajdujące się w kolumnie pojazdy.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów. Oznacza, to że kierującego takim pojazdem nie obowiązują m. in. ograniczenia prędkości, może wjechać „pod prąd”, wyprzedzać w miejscach gdzie obowiązuje taki zakaz, czy wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Obowiązek ułatwienia przejazdu dotyczy także pieszych znajdujących się na drodze. Oznacza to, że stojący w korku kierowcy powinni rozjechać się na boki, wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze, a pojazdy znajdujące się w ruchu powinny zmienić pas, tak żeby jak najszybciej przepuścić pojazd uprzywilejowany. Piesi natomiast powinni powstrzymać się od przejścia na drugą stronę ulicy, nawet jeżeli maja zielone światło lub już znajdują się na przejściu.

Kętrzyńscy  policjanci przypominają o „korytarzu życia”. Jest to umowny pas ruchu przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych czyli policji, straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego.

Widzisz i słyszysz karetkę, radiowóz, pojazd uprzywilejowany – pozwól możliwie szybko przejechać! Najprostszym sposobem jest utworzenie tak zwanego „korytarza życia”. Starajmy się jak najszybciej zjechać do lewej lub prawej krawędzi jezdni. Ułatwi to bezkolizyjny przejazd bez konieczności ciągłego hamowania przez kierowcę karetki lub innego pojazdu uprzywilejowanego.

Najważniejsze podczas wypadku jest jak najszybsze udzielenie pomocy ofiarom, czyli im szybciej służby ratownictwa dotrą na miejsce zdarzenia tym szanse na przeżycie osób poszkodowanych są większe – nawet o połowę! Jeżeli jezdnia jest jednokierunkowa dwupasmowa, to będąc na lewym pasie należy dojechać, zbliżyć się maksymalnie do lewej strony. Jeżeli podczas zablokowanej (zakorkowanej) drogi  jesteśmy na prawym pasie to zbliżamy się maksymalnie do prawej strony.

Źródło: KPP Kętrzyn