Tegoroczna półkolonia w Szkole Podstawowej nr 1  odbywała się pod hasłem „Dzieci na pewno nie będą się nudzić”. Jej uczestnicy brali udział w szczegółowo opracowanym programie wypoczynku składającym się z wielu atrakcyjnych propozycji odpowiednio dobranych do wieku dzieci w okresie od 15 do 26 lipca.

W czasie półkolonii odbyło się wiele integrujących, profilaktycznych zajęć min. dzieci dowiedziały się jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji pt. „Sieciaki na wakacjach”, która miała  na celu edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. W ramach akcji odbyły się cykle zajęć na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Podsumowaniem całej akcji był piknik edukacyjny podczas którego odbyły się konkursy, gry i zabawy. Uczestnicy mieli również możliwość zabawy w salonie zabaw „Bajkowa Kraina” oraz w City Clubie gdzie spróbowali swoich sił podczas gry w kręgle. Korzystając z pięknej pogody  brali udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie. Poznawali historię i zabytki naszego miasta. Realizowali cykl zajęć „Jesteśmy Eko” podczas których uczyli się segregacji śmieci. Nie lada atrakcją okazały się wycieczki. Jedna do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach malując torby płócienne. Druga  do Pszczelandii Państwa Pucer gdzie półkoloniści  dowiedzieli  się jak ważną rolę pełnią pszczoły, na czym polega praca pszczelarza, jak wygląda jego strój.

Składam podziękowania dla pani wicedyrektor Barbary Groch, która czuwała nad bezpieczeństwem i organizacją półkolonii. Dziękuję również  niezawodnej kadrze pedagogicznej w składzie: p. Agnieszka Dziemiańczyk, p. Agnieszka Przybylińska i p. Barbara Gogalińska  za opiekę wychowawczą, zaangażowanie i nowatorskie pomysły oraz p. Agnieszce Trypuckiej za zamieszczenia artykułów i zdjęć na naszej szkolnej stronie internetowej. Słowa uznania dla naszych pań  kucharek,  które jak zwykle  stanęły na wysokości zadania. Posiłki w ich wykonaniu bardzo nam wszystkim smakowały.

Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkości.  Dla niektórych  to była jedyna okazja , aby w sposób ciekawy i zorganizowany spędzić część wakacji.

Sylwia Szymańska