Zakończono modernizację  Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Uroczystość  przekazania Izby Przyjęć do użytku  odbyła się 9 lipca w obecności pracowników szpitala,  przedstawicieli władz powiatu kętrzyńskiego gmin oraz instytucji mundurowych i duchowieństwa.

Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie trwała rok czasu, a jej obecna strona funkcjonalna i wizualna zapewne pozytywnie wpłynie na postrzeganie placówki przez pacjentów. Koszt zakończonej modernizacji to kwota ponad  1,5 miliona złotych.

– Zmienia się postrzeganie szpitala. Jest on przede wszystkim placówką dla mieszkańców powiatu . Myślę, że samorządy będą w dalszym ciągu wspierać nasze działania.  (…) Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, którzy byli zaangażowani w remont Izby Przyjęć.  Jest to symboliczny początek pozytywnych zmian –  zwrócił się do obecnych na uroczystości Wojciech Glinka, dyrektor szpitala dziękując  równocześnie burmistrzowi Kętrzyna za  wkład finansowy miasta umożliwiający zakup szpitalowi 4 karetek.

Z kolei starosta Michał Kochanowski dodał: – Mamy świadomość, że Izba Przyjęć jest tylko jednym z elementów szpitala. Dlatego też chcieliśmy uniknąć zbędnego patosu przy jej otwarciu.

Starosta podkreślił także, że:  – Szpital ma wiele problemów, które zarząd powiatu wspólnie z dyrekcją stara się rozwiązywać. Modernizacja Izby Przyjęć  też nie obyła się bez pewnych problemów. Najważniejsze jednak, że szczęśliwie udało się ją zakończyć, a zakończenie modernizacji jest tylko  symbolicznym początkiem pewnego  procesu zmian.

fj