W historię Polski mocno została wpisana data 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to w okupowanej przez Niemców stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego celowość i znaczenie do tej pory budzi jeszcze wiele emocji ale hołd oddawany powstańcom był i jest bezcenny .

Bez wątpienia Powstanie Warszawskie było jednym  z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski w XX wieku.  Od tamtego pamiętnego dnia, kiedy w walce o wolność stanęło kilkadziesiąt tysięcy młodych  warszawiaków minęło już 75 lat.

Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski “Bór”.  Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Punktualnie o godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły syreny. W Kętrzynie kilkadziesiąt osób zebrało się pod pomnikiem na Placu Armii Krajowej, by uczcić ten bohaterski zryw z sierpnia 1944 roku.

Poza tradycyjnym składaniem wiązanek kwiatów przez delegacje samorządowców, stowarzyszeń, służb mundurowych i działaczy partyjnych odbył się krótki koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Aleksandry Jeznach i Sandry Stadnik.  W tym samym czasie na Placu Józefa Piłsudskiego trwał koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy akompaniamencie akordeonowym Zbigniewa Nowaka. Poprowadziła go przybliżając fakty z Powstania Warszawskiego  Dorota Gwarda, a do wykonywanych utworów włączali się również mieszkańcy.

fj