100 lat temu, a dokładnie 24 lipca 1919 roku ustawą Sejmu Ustawodawczego powołana została Policja Państwowa. Stała się ona symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Stąd też Święto Policji przypada 24 lipca.

Wprawdzie 100. rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej obchodzi się 24 lipca, ale lokalne uroczystości odbywają się w różnych terminach. W tym roku policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego obchodzili swoje święto 2 sierpnia w Kętrzynie.

Uroczystość, w trakcie której oficjalnie otwarto nowoczesny budynek Komisariatu Policji w Korszach, poprzedziła Msza św. w Bazylice św. Jerzego w intencji środowiska policyjnego koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Podczas mszy odbył się koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego. Z kolei na Placu Józefa Piłsudskiego trwał – cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców – festyn, w trakcie którego policjanci prezentowali swój sprzęt używany w codziennej służbie. Natomiast finałem wojewódzkich obchodów Święta Policji był uroczysty apel. Uczestniczyli w nim obok funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego zaproszeni goście, a wśród nich: posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz rządowych (Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Artur Chojecki –  wojewoda warmińsko-mazurski), przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa, prokuratury oraz służb współpracujących z Policją. Komendę Główną Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Witając na uroczystości przybyłych gości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek (24 lipca 2019 roku Prezydent RP Andrzej Duda mianował insp. Tomasza Klimka na stopień generalski – nadinspektora. Po raz pierwszy komendant garnizonu warmińsko-mazurskiego dostąpił takiego zaszczytu) powiedział między innymi:

– Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami czy funkcjonariuszami Policji nie zapominamy o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy stróżami prawa, którzy swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem tworzą kolejny rozdział historii Policji. To my sami decydujemy o tym, jak zapamiętają nas przyszłe pokolenia i jak nasza formacja będzie funkcjonować w przyszłości.

Tradycyjnie podczas obchodów święta Policji wielu z funkcjonariuszy garnizonu zostało odznaczonych, awansowanych na kolejne stopnie oraz uhonorowanych nagrodami i pamiątkowymi odznakami. W tym roku w garnizonie warmińsko – mazurskim awansowano na wyższe stopnie 923 policjantów. Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczonych zostało w sumie 37 funkcjonariuszy, medalem „Zasłużony Policjant” odznaczono 76 policjantów, medalem za „Zasługi dla Policji” 10. Ponadto nagrodami Komendanta Głównego Policji zostało wyróżnionych 213 policjantów, 22 członków korpusu służby cywilnej oraz 24 pracowników cywilnych. Natomiast odznaczeniami NSZZP „Odznaki honorowe” 3 policjantów.

Nie zabrakło także ciepłych słów oraz gratulacji i życzeń ze strony oficjalnych gości (Jarosława Zielińskiego, Artura Chojeckiego, nadinsp. Dariusza Augustyniaka)  skierowanych pod adresem funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin.

Wojewódzkie obchody Święta Policji  w Kętrzynie zakończyła parada i przejazd motocykli oraz  pojazdów policyjnych główną ulicą miasta.

fj